Aclaracións ao último pleno do Concello

Aclaracións ao último pleno do Concello

O pleno celebrouse ás 8:30 da mañá.

Está claro que é unha hora que favorece a participación cidadá.

O BNG vota en contra dos orzamentos por continuístas e non participativos. A máis de non recollernos ningunha suxestión, nomeadamente un plan de emprego xuvenil.

E en canto á modificación do PXOM votamos a favor posto que sempre defendimos e pelexamos polo acceso e saida da autoestrada.

Ante a dúbida de se isto vai a amañar a situación de sete familias do noso concello, nós non somos xuíces, pero alegraríanos que así fora.

E ten que quedar claro, de aí o noso voto a favor, que todos os informes: Xunta, Fomento, Aviación, Concello… SON FAVORÁBEIS Á MODIFICACIÓN!

E para rematar, esperemos que esta modificación do PXOM sexa unha solución e que se rematen no concello as licenzas “ad hoc”.

Aclaracións ao último pleno do Concello