Estatutos do BNG

Estatutos do BNG após a XIV asemblea nacional do BNG (páxina 31)