O BNG DE OROSO ANIMA ÁS FAMILIAS A NON ENVIAR ÁS CRIANZAS AO COLEXIO

9 de marzo. Folga Xeral no Ensino Galego

Folga Ensino 9 de marzo PGDEP
Folga Ensino 9 de marzo PGDEP

Este xoves, 9 de marzo, a Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público, da que forma parte o BNG, convoca unha folga xeral no ensino público galego.

Desde o BNG de Oroso animamos a todas as familias de Oroso a non enviar ás crianzas nin ao Colexio nin ao Instituto.

#NONáLOMCE

#NONaosRecortes

#LeiGalegaDeEducación

9 de marzo. Folga Xeral no Ensino Galego
Unha vez máis é necesario que nos mobilicemos en defensa do ensino público galego, reclamando a derrogación plena da LOMCE e unha lei galega de educación ante a posibilidade de que se elabore un pacto entre as forzas políticas estatais que prexudique gravemente a situación do noso ensino. Este pacto mantería os principios fundamentais da LOMCE e o que é peor, blindaríaos para os vindeiros anos.
Ante o éxito da xornada de folga do 16 de febreiro temos que volver saír á rúa desde unha óptica centrada no país e na súa realidade educativa. En Galiza non sufrimos os recortes do mesmo xeito que no resto do Estado e o noso ensino ten necesidades específicas pola nosa realidade diferenciada. Por iso é fundamental a participación masiva na folga que a Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público acordou convocar para o día 9 de marzo en todos os niveis educativos do ensino de Galiza, mantendo as nosas reivindicacións e accións propias que dan continuidade ás que xa vimos realizando, concretadas en manifestacións en diferentes localidades ás 11.30 horas.
A Plataforma  Galega en Defensa do Ensino Público está comprometida en continuar na loita contra a LOMCE até a súa derrogación definitiva e en paralizar os recortes que están desmantelando o ensino público.
Grazas ás permanentes e importantes mobilizacións  e folgas que levamos a cabo, fomos capaces de paralizar a aplicación das reválidas en 6º de Primaria, 4º de ESO e 2º de Bacharelato. Mais temos presente que a LOMCE segue vixente e as reválidas adiadas, non derrogadas, até coñecer o resultado do “pacto pola educación”.
O PP continúa obstinado na súa aplicación, malia o rexeitamento maioritario e a decisión do Congreso dos Deputados de paralizala. Consideramos, por tanto, que é necesario seguir na loita como única maneira de conseguir a derrogación definitiva da LOMCE, a desaparición das reválidas, a paralización dos recortes no ensino público, a restitución de todos os dereitos que lle foron arrebatados ao profesorado e a mellora do ensino público. 
Temos  razóns mais que sobradas para denunciar o engano e a farsa que supón o punto de arranque do chamado “pacto pola educación” proposto polo PP, cuxo obxectivo non é outro que consolidar os principios e fundamentos da LOMCE, revestidos agora da auréola do “pacto pola educación”.
O punto de partida, a concepción do mesmo, o procedemento e os obxectivos que persegue procuran un modelo educativo neoliberal, confesional, cada vez máis españolizado e profundamente mercantilizado, no que a relixión seguirá sendo materia curricular. A privatización continuará mediante os concertos en todos os ámbitos educativos e o ensino será cada vez máis elitista e segregador. Hai que desenmascarar todo esta armazón propagandística que o único que pretende é facer máis presentábel socialmente a aplicación da LOMCE.
Calquera acordo educativo ten que partir, como mínimo, dun amplo debate social e de participación de todas as organizacións e entidades, tanto sociais como políticas, sindicais e educativas.
A Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público exixe:  
-       A derrogación da LOMCE e das súas reválidas e a elaboración dunha lei galega de educación. 
-       A defensa inequívoca do ensino público, galego, laico, coeducativo e gratuíto
-       O recoñecemento e asunción da pluralidade nacional, cultural e lingüística do Estado para poder conformar un sistema educativo galego, enraizado na nosa realidade social, cultural, histórica e lingüística. 
-       Compromiso de dedicar o 7% do PIB á Educación.
-       A eliminación inmediata das subvencións aos centros que segregan alumnadopor razón de xénero, co obxectivo de suprimir os concertos no ensino non obrigatorio e continuar co resto dos concertos educativos para conseguir unha única rede, a pública. 
-       Redución das ratios máximas do alumnado por aula: 15 en educación infantil e 20 no restos dos niveis educativos e a  redución destas cando se escolarice alumnado con necesidades especiais.
-       Gratuidade e oferta pública suficiente de prazas en educación infantil de 0 a 3 anos.
-       Derrogación do Decreto 79/2010 de plurilingüismo e elaboración dunha nova norma que garanta a vehiculización do ensino en galego para a plena normalización lingüística.
-       Eliminación da materia de Relixión do currículo escolar.
-       Restitución de todos os dereitos arrebatados ao profesorado (horario, salarios etc.)
-       Dotación de suficiente profesorado en todos os niveis educativos que garantan a atención á diversidade e a unha educación adecuada, co persoal necesario, ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. Dotación doutro persoal necesario nos centros (persoal coidador, sanitario, educador social, etc.)
-       Oferta ampla de emprego e supresión das taxas de reposición para dar resposta ás necesidades de profesorado dos centros e rematar coa precariedade e temporalidade do profesorado. 
-       Obrigatoriedade de dotar todos os centros públicos de persoal administrativo. 
-       Garantirase a gratuidade dos libros de texto e do material didáctico na educación infantil e obrigatoria e do servizo de comedor escolar. 
-       Xestión democrática dos centros, ampliación e mellora da participación do profesorado, elección democrática dos cargos directivos, traslado das competencias pedagóxicas ao claustro e facer do Consello Escolar un órgano colexiado de participación da comunidade escolar. Isto é,  democratizar a escola e xestionala coa participación e corresponsabilidade de todos e todas.
-       Incremento de bolsas de estudo e das súas contías. A carencia de recursos non debe comportar a imposibilidade de estudar.
-       Non á aplicación do 3+2 no ensino universitario por reducir a duración dos graos a 3 anos e os mestrados a 2 anos, que supón, entre outras cuestións, un encarecemento dos estudos universitarios.  
-       A modificación lexislativa necesaria para que as ensinanzas artísticas superiores poidan adscribirse á universidade. 
-       Elaboración dun plan específico de apoio ao ensino no rural.
-       Un plan de actuación integral nos centros educativos, co obxecto de solucionar todas as carencias e necesidades, e dotalos de todas as dependencias e instalacións precisas, así como tomar a medidas necesarias para evitar calquera risco na saúde da comunidade escolar (amianto, radon, etc.)
 
O 9 de marzo, ás 11.30 horas, participa nas mobilizacións da Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público, vémonos na Alameda de Compostela.
9 de marzo. Folga Xeral no Ensino Galego